23 a 《以赛亚书》图表上

23 a 《以赛亚…

Image

以赛亚书是深受信徒喜爱的先知书,以赛亚书有许多关于主耶稣的预言。以赛亚书有66章,圣经有66卷书,有许多人看以赛亚书好像圣经的缩影本。以赛亚书1-39章好比旧约圣经,40-66章好比新约圣经。以赛亚这个名字在希伯来文中是YeshaYah,意思是“耶和华的救恩或主拯救”,这正好是以赛亚书的主题。

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Tong, Peter